Skip to main content

Cổng âm sàn

Cổng tự động âm sàn là loại cổng có tính năng tự động đóng mở và được lắp âm dưới sàn. Có thể dùng cảm biến phát hiện người hoặc vật di chuyển

No products were found matching your selection.